Przeglądy techniczne budynków

Współpracując z osobami różnych branż, oprócz "Protokołów technicznych ogólnobudowlanych" wykonujemy także "Przeglądy instalacji gazowych i elektrycznych".
Oferujemy kompleksową obsługę techniczną budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych, w zakresie:
  1. Wykonywanie okresowych "Przeglądów technicznych" (wszystkich branż) w oparciu o wymogi "Prawa budowlanego" i akceptowane przez jednostki Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, sporządzane zgodnie z licencją www.lokus.com.pl - profesjonalne kontrole obiektów budowlanych,
  2. Prowadzenie "Książek obiektów" (wpisy, kompletowanie protokołów, wskazówki dla WMB, Zarządców i Właścicieli),
  3. Przygotowywanie planów remontowo - finansowych (przedmiary, kalkulacje kosztorysowe, wyceny robót, opinie techniczne), w celu podjęcia odpowiedniej uchwały remontowej WMB. Wyceny wykonuję w oparciu o "Przeglądy techniczne" i sugestie Właścicieli budynków,
  4. Kompletowanie dokumentacji budowlanej na potrzeby remontów,
  5. Negocjacje i wybór Wykonawców robót, w porozumieniu z Zarządem WMB i Właścicieli,
  6. Nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięć budowlanych, odbiór techniczny i finansowy (sprawdzanie zgodności wykonanych prac - kosztorysy powykonawcze),
  7. Wyceny zamierzeń budowlanych dla klientów indywidualnych (remont, budowa domu, termomodernizacja i inne), niezbędne przy ubieganiu się o kredyt,
  8. Współpraca z jednostkami Nadzoru Budowlanego i Architektury ("Pozwolenia na budowę", "Zgłoszenia wykonywania robót").
Zdobyte przeze mnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach Inspektora nadzoru, Kierownika budowy, Specjalisty ds. technicznych, pozwoliło mi na dokładne zapoznanie się z szeroko pojętą problematyką techniczną budynków, zwłaszcza Wspólnot Mieszkaniowych.

Zachęcam do współpracy.


Inż. Stanisław Bajda