Kierownik budowy

Nasza firma oferuje:
  • pełnienie funkcji kierownika budowy
  • kierowanie danym projektem samodzielnie lub we współpracy z kierownikiem kontraktu
  • kierowanie robotami budowlanymi i robotami modernizacyjnymi w danej specjalności
Posiadamy odpowiednie wymagania: m.in.:
  • uprawnienia budowlane bez ograniczeń
  • min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownik budowy lub robót
  • przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa (aktualne zaświadczenie)
  • dostarczenie wykaz nadzorowanych inwestycji wraz z ich charakterystyką (branża, kubatura, szczególne technologie, itp.), rodzajem pełnionej funkcji i czasem jej sprawowania.